Terms & Conditions

Terms & Conditions

O ιστότοπος www.cosettejewellery.com αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων λιανικής και χονδρικής πώλησης μέσω διαδικτύου. Ο ιστότοπος αυτός έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Cosette.Cosette Handmade Deluxe Body Jewellery (στο εξής χάριν συντομίας η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE») και ανήκει αποκλειστικά σε αυτή.

Οι κάτωθι όροι αφορούν και θα εφαρμόζονται σε ό,τι σχετίζεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cosettejewellery.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι έχει διαβάσει προσεκτικά και συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Ο ιστότοπος αυτός έχει δημιουργηθεί με βάση την ελληνική νομοθεσία και ως εκ τούτου εφαρμοστέο για κάθε χρήστη ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του/ πρόσβασης στον ιστότοπο  είναι το ελληνικό δίκαιο.

Γενικοί Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά τις ιδιότητες, διαστάσεις, υλικά, χαρακτηριστικά και τιμές των πωλούμενων κοσμημάτων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των υλικών (συγκεκριμένα των μοτίβων των δερμάτων) που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και ενημερώνει σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη αυτών τον πελάτη. Μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σχετικά με τις τυχόν αλλαγές στα υλικά ή τον απαραίτητο χρόνο αναμονής, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσεις εάν επιθυμεί στην παραγγελία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σχετικά με την διαθεσιμότητα των υλικών των κοσμημάτων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. (Τα χρώματα στις φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά στην πραγματικότητα). Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE δεν δύναται να διασφαλίσει ότι τα αρχεία, τα οποία θα αποθηκεύουν οι χρήστες από τον παρόντα Ιστοτοπο, δεν περιέχουν ιούς ή παράγοντες καταστροφής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου, η οποία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα.

Πνευματική Ιδιοκτησία & Πνευματικά Δικαιώματα

Τα στοιχεία του ιστότοπου προστατεύονται όσον αφορά τα επ΄αυτών πνευματικά δικαιώματα και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιωνδήποτε από τα εν λόγω στοιχεία παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος και άλλους συναφείς νόμους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Cosette.Cosette για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης,

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ασφάλεια Συναλλαγών & Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών Δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου www.cosettejewellery.com και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός αυτού, διέποντας από την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer) – 128bit, μέσω του οποίου κρυπτογραφούνται τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των χρηστών – πελατών. Το SSL αποτελεί ένα world standard για την πιστοποίηση των web sites και εξυπηρετεί την ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός εξυπηρετητή και ενός υπολογιστή αλλά παράλληλα παρέχει πιστοποίηση και ταυτοποίηση, βοηθώντας έτσι τον χρήστη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της σελίδας με την οποία συναλλάσσεται.

Επιπλέον η Τράπεζα Alpha Bank με την οποία συνεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE, διεκπεραιώνει όλες τις συναλλαγές. Ο πελάτης με την επιλογή πληρωμής με πιστωτική κάρτα, μεταφέρεται αυτομάτως στη σελίδα της τράπεζας όπου του ζητείται να καταχωρήσει τον τύπο της κάρτας του, τον αριθμό αυτής, το ονοματεπώνυμο του κατόχου της, την ημερομηνία λήξης της και το CCV2 ή CVC2 αναλόγως το είδος της κάρτας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που καταχωρεί ο πελάτης δεν γίνονται με κανένα τρόπο γνωστά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE. Η ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω κάρτας αφορά μόνο τον πελάτη και τη συνεργαζόμενη τράπεζα και γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον, στο σύστημα της Τράπεζας Alpha Bank.

Ο κάθε χρήστης – πελάτης του παρόντος ιστοτόπου οφείλει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του, να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες όταν του ζητούνται και οι οποίες αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του ή για να παρέχουν απαντήσεις σε δικά του ερωτήματα ή για να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα και προσφορές. Τα στοιχεία που μπορεί να σας ζητηθούν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι : ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κωδικός, Νομός, Πόλη, Περιοχή, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης και λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Στην ειδική φόρμα Χονδρικής παραγγελίας ή ερωτήσεων σχετικά με την χονδρική πώληση, θα σας ζητηθούν κι άλλα στοιχεία όπως ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ επάγγελμα, επωνυμία κ.λπ.

Συνεπώς ο κάθε χρήστης του ιστότοπου μπορεί να τον επισκεφθεί ελεύθερα. Η δήλωση των προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητη μόνο εάν προβεί σε κάποια παραγγελία προϊόντος/ (ων), είτε αν επιθυμεί να εγγραφεί στο Newletter της  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSETTE.COSETTE είτε αν επιθυμεί να στείλει κάποιο ερώτημα στο email της, είτε αν επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE με την ιδιότητα του χονδρικού εμπορίου μέσω της αντίστοιχης φόρμας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και email για την αποστολή newsletters με σκοπό την ενημέρωση των πελατών ή των εγγεγραμμένων χρηστών για νέα προϊόντα ή προσφορές, κατόπιν ρητής συναίνεσης των πελατών προς τούτο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης στην ίδια προς εξυπηρέτησή του, δεν τις διανέμει σε κανένα συνεργάτη της ή άλλο οργανισμό που δεν συνδέεται με τον ιστότοπο της και το ηλεκτρονικό της κατάστημα της.

Το περιεχόμενο των προσωπικών μηνυμάτων που ανταλλάσσετε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE μεταβιβάζεται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές και σε περίπτωση μόνο που το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι υβριστικό, απειλητικό ή θίγει την εταιρεία και τα συμφέροντα της. Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουν και να προστατέψουν τα δικαιώματα και την περιουσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSETTE.COSETTE, να προστατέψουν τα δικαιώματα και την περιουσία των χρηστών, να προστατέψουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE ενάντια στην κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που δώσει ο πελάτης είναι ψευδή  (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες online, τότε όλες οι πληροφορίες περιλαμβανομένης και της IP address, δύνανται να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Η εκ μέρους του χρήστη – πελάτη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται αυτομάτως ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται σύμφωνα  τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα ενοικιάσουμε, πωλήσουμε ή προωθήσουμε τα προσωπικά αυτά δεδομένα σας, σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ανωτέρα Βία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSETTE.COSETTE δεν φέρει ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις στην εκτέλεση και παράδοση των προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις ή καταστάσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν στην υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, με αποτέλεσμα να απαιτείται χρονική παράταση για την εκτέλεση και παράδοση τους.

Παραδείγματα ανωτέρας βίας μπορεί να είναι π.χ. απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, προβλήματα σχετικά με τους προμηθευτές, τις μεταφορές, την παραγωγή, αλλά και διακυμάνσεις των ισοτιμιών και κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις.